Уншиж байна...

Цахим шуудан:

contact@ggh.mn

Цахим шуудан:

contact@ggh.mn

Утасны дугаар:

+976 70113344

Утасны дугаар:

+976 70113344

Факс:

+976 70113344

Ажлын цаг:

Дав - Баа: 08:30 - 17:00

Ажлын цаг:

Дав - Баа: 08:30 - 17:00

Бямба: 10:00 - 15:00

Ням: 10:00 - 15:00
/Зөвхөн хүүхдийн үзлэг/

Эхлэл          Бидний тухай         Удирдлага

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА

Хөдөлмөрийн нөөцийн оновчтой хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулж дуусмагц эхлээд ажлын тодорхой график гаргах учиртай. Энэ нь хүмүүсийг ажилд авах, сургах бэлтгэх, албан тушаал ахих нөхцлийг бүрдүүлэх зэрэгт ямар ямар үйл ажиллагаа хэрэгтэй байгааг тодорхойлно гэсэн үг. Тэр бүгдийг орчин үед боловсон хүчний удирдлагын салбарт тавигдаж байгаа шаардлагын дагуу хүмүүсийн хувийн сонголтыг дээдлэх, авьяас боломжийг нь дэмжин хөгжүүлэх, байгууллагын эрх ашиг болон ажилтнуудын хүсэлтийг уялдуулан зохицуулах замаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Гаднах болон өөрийн дотоод дахь нөөц боловсон хүчнийг ашиглах замаар чухал ажлын байруудад хүмүүсийг эртнээс бэлтгэх, урьдаас энэ асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөгөөтэй ажиллах, асуудлыг нарийн дараатай шийдэхийг боловсон хүчний нөөцийн бодлого гэнэ. Харин уг ажлыг зохион байгуулалт, арга зүй, сэтгэл зүйн хүчин зүйлүүдийн талаас муу бэлтгэх юм бол хүмүүст хий дэмий “хүлээлт, найдлага” үүсэх аюултай юм. Хүн хүчний нөөцийг зөв ашиглахын тулд дараах үе шаттай ажлуудыг зохион байгуулах шаардлагатай.

Хөдөлмөрийн нөөцийг төлөвлөх дараагийн алхам нь байгууллагын хэтийн болон ойрын зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах боловсон хүчний тоо, хэрэгцээг урьдчилан тооцоолж гаргахад оршино.

Боловсон хүчний талаарх хэрэгцээгээ үнэн зөв тодорхойлсны дараа байгууллага хэрхэн энэ асуудлыг шийдэх вэ? гэсэн асуултад хариу өгч чадах хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрэв боловсон хүчний хэрэгцээ нь байгууллагын зорилгоос шууд хамаардаг бол хөтөлбөр нь түүнд хүрэх нэг төрлийн хэрэгсэл байдаг.

Facebook messenger